Rman ile Aktif Veritabanından Standby Veritabanı Kurulumu

Rman kullanarak aktif veritabanı(primary) üzerinden standby veritabanı kurulumu için aşağıdaki adımları izleyeceğiz.Benim izlemiş olduğum seneryo’ya göre tanımlamış olduğum bilgiler şunlardır;

Database Name : akn01

Primary db_unique_name :akn01

standby db_unique_name :akn02

1.Primary veritabanı üzerinde yapılacak işlemler;

a.Primary veritabanı mod’u kontrol edilir,eğer ki Noarchivelog ise archivelog moduna alınır. Eğer ki database archivelog modunda ise bu adımı geçiyoruz.

SQL> select log_mode from v$database;

LOG_MODE
———————-
NOARCHIVELOG

SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE;

SQL> STARTUP MOUNT;

SQL> ALTER DATABASE ARCHIVELOG;

SQL> select log_mode from v$database;

LOG_MODE
———-
ARCHIVELOG

SQL> ALTER DATABASE OPEN;

b. Bütün işlemlerin log dosyasına yazılması ve standby db uygulanması için log işlemini aktif hale almalıyız.

SQL> ALTER DATABASE FORCE LOGGING;

c. Password file dosyası yok ise oluşturmalıyız.

$orapwd file=password_file_name [password=the_password] [entries=n] [force=Y|N] [ignorecase=Y|N] [nosysdba=Y|N]

d. Primary veritabanı üzerinde Standby log dosyalarını oluşturuyoruz.

SQL> alter database add standby logfile ‘/u01/app/oracle/oradata/akn01/sdt01.log’ size 10M;

SQL> alter database add standby logfile ‘/u01/app/oracle/oradata/akn01/sdt02.log’ size 10M;

SQL> alter database add standby logfile ‘/u01/app/oracle/oradata/akn01/sdt03.log’ size 10M;

e.Dataguard için parametreleri setliyoruz. Modify the parameter file suitable for Dataguard.

SQL> alter system set LOG_ARCHIVE_CONFIG=’DG_CONFIG=(akn01,akn02)’;

SQL> alter system set LOG_ARCHIVE_DEST_1=’LOCATION=/u01/app/oracle/oradata/akn01/ VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) DB_UNIQUE_NAME=akn01′;

SQL> alter system set LOG_ARCHIVE_DEST_2=’SERVICE=akn02 LGWR ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=akn02′;

SQL> alter system set LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_1=ENABLE;

SQL> alter system set FAL_SERVER=akn02;

SQL> alter system set FAL_CLIENT=akn01;

SQL> alter system set DB_FILE_NAME_CONVERT= ‘/u01/app/oracle/oradata/akn01/’,’/u01/app/oracle/oradata/akn02/’ scope=spfile;

SQL> alter system set LOG_FILE_NAME_CONVERT= ‘/u01/app/oracle/oradata/akn01/’,’/u01/app/oracle/oradata/akn02/’ scope=spfile;

2.Bağlantı ayarları yapılır.

a. Standby veritabanı üzerinde listener.ora içinde aşağıdaki gibi düzenlemeler yapılır.

SID_LIST_LISTENER =

(SID_LIST =
(SID_DESC =
(GLOBAL_DBNAME = akn02.ozer.com)
(ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1)
(SID_NAME = akn02)
)
)

LISTENER =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = akn02.localdomain)(PORT = 1521))
)

b. Primary veritabanı ve Standby veritabanı üzerinde tnsnames.ora dosyası aşağıdaki gibi düzenlenir.

akn01 =

(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = akn01.localdomain)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = akn01.ozer.com))
)

akn02 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = akn02.localdomain)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = akn02.ozer.com))
)

c.Yapmış olduğumuz bağlantı ayarları kontrol edilir.

$ tnsping akn01

$ tnsping akn02

3.Standby veritabanı üzerinde yapılacak işlemler;

a.Primary db üzerindeki password dosyası standby db üzerine kopyalanır.

$ scp $ORACLE_HOME/dbs/orapwakn01 oracle@akn02: $ORACLE_HOME /dbs/orapwakn02

b. Standby veritabanı üzerinde parametre dosyasında başlatma parametreleri tanımlanır.

vi $ORACLE_HOME/dbs/initakn02.ora

DB_NAME=akn01

DB_UNIQUE_NAME=akn02

DB_BLOCK_SIZE=<primary db değer tanımlanır>

c. $ADR_HOME dizininde Veritabanı izleme dosyaları oluşturulur.

d. Standby veritabanı üzerinde Veritabanı sid set edilerek,tanımlamış olduğumuz parametre dosyası ile nomount modunda başlatırılır.

$ export ORACLE_SID=akn02
$ sqlplus “/ as sysdba”
SQL> startup nomount pfile=$ORACLE_HOME/dbs/initakn02.ora

e. Primary ve standby bağlantısı kontrol edilir.

$ sqlplus /nolog
SQL> connect sys/sys@akn01 AS SYSDBA
SQL> connect sys/sys@akn02 AS SYSDBA

f. Primary db üzerinde işlemi başlatmak için script oluşturup,rman ile bağlanıp,script’i çalıştırıyoruz.

$vi dataguard

run {

allocate channel prmy1 type disk;

allocate channel prmy2 type disk;

allocate channel prmy3 type disk;

allocate channel prmy4 type disk;

allocate auxiliary channel stby type disk;

duplicate target database for standby from active database

spfile

parameter_value_convert ‘akn01′,’akn02’

set db_unique_name=’akn02′

set db_file_name_convert=’/akn01/’,’/akn02/’

set log_file_name_convert=’/akn01/’,’/akn02/’

set control_files=’/u01/app/oracle/oradata/akn02/control01.ctl’

set log_archive_max_processes=’5′

set fal_client=’akn02′

set fal_server=’akn01′

set standby_file_management=’AUTO’

set log_archive_config=’dg_config=(akn01,akn02)’

set log_archive_dest_2=’service=akn01 ASYNC valid_for=(ONLINE_LOGFILE,PRIMARY_ROLE) db_unique_name=akn01′

;

}

g. Rman ile bağlanıp,oluşturduğumuz script’i çalıştırıyoruz.

$ rman target sys/sys@akn01 auxiliary sys/sys@akn02

RMAN> @dataguard

4. Standby veritabanı üzerinde mrp işlemini başlatıyoruz.

SQL> alter database recover managed standby database disconnect from session;

5.  Standby veritabanını başlatıp readonly modda çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri yapıyoruz.

SQL> alter database recover managed standby database cancel;
SQL> alter database open;
SQL> alter database recover managed standby database disconnect;

Kaynak : support.oracle.com

Reklamlar

Tnsping’in çok yavaş olması

Database kurulu olan makineye tnsping attığımızda çok yavaş olduğunda bunun sebebinin listener.log’daki büyüme nedeniyle olduğunu görürürüz.

ping

Bu tarz durumda listener’i durdurarak

–> lsnrctl stop

listener/trace altındaki listener.log dosyasını sildiğimizde yada ismini değiştirip,tekrar listener’i başlattığımızda sorunumuz düzelecektir.

–> lsnrctl start

ping2

Oracle Developer 10g Windows7 64bit kurulum hatası

 

Merhabalar;

Son zamanlarda Windows7 64bit üzerine developer’in eski versiyon kurumlarında sorunlar alıyoruz,bunlardan en fazlasıda Dev suite10 kurulumunda resimdeki gibi appcrash hatası,bu hatayı düzeltmek için developer kurulumu sonrasında Metalink’ten indireceğimiz 5983622 patch’ini ve 7047034 patch’ini developerin kurulu olduğu dizine uyguladığımız zaman bu hatadan kurtuluyoruz.Herkese İyi Çalışmalar

appcrash

Weblogic Console Hatası

Weblogic Console Hatası

Uzun bir aradan sonra merhabalar,yoğun bir projeler döneminden dolayı pek birşeyler paylaşamadım,son zamanlarda weblogic sunucusu ile uğraştığımızdan resimdeki hatayı fazlasıyla almaktayız.Windows üzerine kurduğumuz weblogic uygulama sunucunda bazen resimdeki gibi “Unable to render /framework/skeletons/wlsconsole/window.jsp” hatasını alabiliriz,bu hatadan kurtulmak için weblogic kurulumu yapılan uygulama sunucunun bölgesel ayarlarını İngilizce olarak değiştirdiğimiz zaman hatadan kurtulabiliriz.

Linux’te Oracle Forms/Reports Compile

Linux işletim sistemi üzerinde Oracle Forms/Report compile işlemi için oluşturularak bach file örneği

Forms/Reports 6i
——————-

#LUNIX Forms Compile
#compile_forms.sh
for i in `ls *.fmb`
do
echo Compiling Form $i ….
f60genm userid=sys/sys@asd batch=yes module=$i module_type=form
compile_all=yes window_state=minimize
done

#LUNIX COMPILE REPORTS
#compile_rep.sh
for i in `ls *.rdf`
do
echo Compiling Report $i …
rwcon60 userid=sys/sys@asd batch=yes source=$i stype=rdffile
dtype=repfile overwrite=yes compile_all=yes
done

————————
Forms/Reports 9.X, 10.X,11.X
————————

#LUNIX Forms Compile
#compile_forms.sh
for i in `ls *.fmb`
do
echo Compiling Form $i ….
f90genm userid=sys/sys@asd batch=yes module=$i module_type=form
compile_all=yes window_state=minimize
done

#LUNIX COMPILE REPORTS
#compile_rep.sh
for i in `ls *.rdf`
do
echo Compiling Report $i …
rwconverter.sh userid=sys/sys@asd batch=yes source=$i
stype=rdffile dtype=repfile overwrite=yes compile_all=yes
done

Oracle Forms/Report 11g/R2 Kurulumu

1)    Eğer ki kurulum Windows işletim sistemi üzerine kuruluyorsa weblogic server stop konuma alınmalıdır.
2)    Weblogic_home\common\nodemanager dizini içinde nodemanager.properties dosyası yoksa kuruluma başlayabilirsiniz. Eğer ki nodemanager.properties dosyası mevcutsa,dosyayı açıp Listenport  parametresi düzenlenmelidir.

Kurulum dosyalarını çalıştırma

1)    Ibm aix işletim sistemi için,kurulum dosyalarının olduğu dizine girilmeden önce Oracle veritabanı ve weblogic için gerekli dizini hazırlamak için rootpre.sh dosyası çalıştırılmalıdır. Kurulumu çalıştırmak için y,iptal etmek için n tuşları ile devam ediyoruz.Daha sonra kurulum dosyalarının olduğu dizine girilerek ./runInstaller komutu çalıştırılarak kurulum başlatılır.
2)    Linux işletim sistemi için, kurulum dosyalarının olduğu dizine girilerek ./runInstaller komutu çalıştırılarak kurulum başlatılır.
3)    Windows işletim sistemi için, kurulum dosyalarının olduğu dizine girilerek setup.exe çalıştırılarak kurulum başlatılır.

Kurulum ile ilgili log dosyalarına erişmek için
1)    Linux işletim sistemlerinde oracle_invertory_location/log
2)    Windows işletim sistemlerinde Oracle_Invertory_Location\logs

Eğer ki Linux işletim sisteminde daha önceden kurulan bir oracle ürünü varsa sistem bu dizini kullanmak isteyecektir ve bu dizini kullanmak için grup izni isteyecektir,bunun için invertory_directory/createCentralInventory.sh komutu çalıştırılmalıdır.

Kurulum sonrası yapılacak ayarlar;
Ortam değişkenleri set edilir;
1)    Linux için ;
SET ORACLE_HOME/oam/server/rreg/client
SET ORACLE_HOME/jdk
2)    Windows için;
SET ORACLE_HOME\oam\server\rreg\client
SET ORACLE_HOME\jdk

RREG Toolkit için OSSORequest.xml dosyasını hazırlama(Eğer ki oracle_home/oam/server/rreg/client dizini içinde yoksa)

1)    Linux için ; ORACLE_HOME/oam/server/rreg/client
2)    Windows için ; ORACLE_HOME\oam\server\rreg\client

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<!–
Copyright (c) 2009, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. NAME: OSSORequest.xml – Template for OSSO Agent Registration Request file DESCRIPTION: Modify with specific values and pass file as input to the tool
–>
<OSSORegRequest>
<serverAddress>https://ExampleAdminServer:7001</serverAddress&gt;
<hostIdentifier>110919123715_RREG_OSSO</hostIdentifier>
<agentName>110919123715_RREG_OSSO</agentName>
<agentBaseUrl>http://ExampleWebServer:8888</agentBaseUrl&gt;
<applicationDomain>110919123715_RREG_OSSO</applicationDomain>
<autoCreatePolicy>true</autoCreatePolicy>
<ssoServerVersion>v3.0</ssoServerVersion>
<oracleHomePath>$ORACLE_HOME</oracleHomePath>
<virtualHost></virtualHost>
<updateMode></updateMode>
<adminInfo></adminInfo>
<adminId></adminId>
</OSSORegRequest>

RREG Tool Çalıştırmak için konfigürasyon
OAM_REG_HOME dizinine geçiş yapılarak aşağıdaki komutlar çalıştırılır.
1)    Linux için ; java -jar rreg-toolkit.jar inband input/OSSORequest.xml
2)    Windows için ; java -jar rreg-toolkit.jar inband input/OSSORequest.xml

Runtime environment hazırlanması
1)    Linux için ;
OAM_REG_HOME/OUTPUT dizininde osso.conf dosyası , INSTANCE_HOME/config/OHS/instance_name dizini içine kopyalanır.
INSTANCE_HOME/config/OHS/instance_name/disabled dizininde mod_osso.conf dosyası , INSTANCE_HOME/config/OHS/instance_name/moduleconf dizini içine kopyalanır.

2)    Windows için ;
OAM_REG_HOME\OUTPUT dizininde osso.conf dosyası, INSTANCE_HOME\config\OHS\instance_name dizini içine kopyalanır.
INSTANCE_HOME\config\OHS\instance_name\disabled dizininde mod_osso.conf dosyası , INSTANCE_HOME\config\OHS\instance_name\moduleconf dizini içine kopyalanır.

Moduleconf dizini içindeki mod_osso.conf dosyası içine aşağıdakiler kopyalanır;

LoadModule osso_module ${ORACLE_HOME}/ohs/modules/mod_osso.so
<IfModule mod_osso.c>
OssoIpCheck off
OssoIdleTimeout off
OssoConfigFile  INSTANCE_HOME/config/OHS/instance_name/osso.conf
OssoSecureCookies Off
OssoHttpOnly Off

Oracle Weblogic 12c Konsol Kurulumu

Oracle Weblogic 12c uygulamasının kurulum;

1-    Kurulum İçin Oracle Sayfasından işletim sistemine göre aşağıdaki dosyalar indirilir.
wls1211_generic.jar        Desteklenen herhangi bir platform üzerine kurulabilir.Java üzerinde yüklüdür.Sadece Jdk içermez.
wls1211_linux32.bin       Linux işletim sistemi 32-bit üzerine kurulabilir.
wls1211_solaris32.bin    Solaris 32-bit üzerine kurulabilir.
wls1211_win32.exe         Windows 32-bit üzerine kurulabilir.
wls1211_dev.zip               Weblogic uygulamalarını geliştirmek için gerekli olan bütün uygulamaları içerir.Windows, Linux ve Mac işletim sistemi için uygundur.Uygulama geliştirmek için uygun değildir.
wls1211_dev_supplemental.zip    Ek uygulamaları içerir.

2-    Eğerki işletim sistemi Linux 64 bit ise aşağıdaki komut çalıştırılır.
umask 027

3.1- Kurulum Modu seçilir,eğer ki grafik moda kurulum yapılacaksa aşağıdaki adımlar yapılır.
A) Windows işletim sistemi için Örneğin 32bit için indilirilen paketin ismi wls1036_win32.exe çalıştırılır.
B) Linux işletim sistemi için
a)    bin uzantılı kurulum dosyalarının olduğu dizine geçilerek aşağıdaki komutları çalıştırılır(Örneğin weblogic 12.1.1 için Solaris için indiliren paketin ismi wls1211_solaris32.bin);
chmod a+x wls1211_solaris32.bin
./ wls1211_solaris32.bin

b)
1)    Eğer ki kurulum 32-bit üzerine yapılıyorsa
jar uzantılı kurulum dosyalarının olduğu dizine geçilerek aşağıdaki komutları çalıştırılır(Örneğin 32-bit platform için indirilen paketin ismi wls1036_generic.jar );
Öncelikle path dizini tanımlanır;
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH; export PATH
Paketi çalıştırmak için
java –jar wls1036_generic.jar

2)    Eğer ki kurulum 64-bit üzerine yapılıyorsa
jar uzantılı kurulum dosyalarının olduğu dizine geçilerek aşağıdaki komutları çalıştırılır(Örneğin 64-bit platform için indirilen paketin ismi wls1036_generic.jar );
Öncelikle path dizini tanımlanır;
JAVA_HOME=path_to_64-bit JDK; export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH; export PATH
Paketi çalıştırmak için
java –d64 –jar wls1036_generic.jar

3)    Eğer ki kurulum Sun 64-bit üzerine yapılıyorsa
Java-Xmx1024m-jar wls1036_generic.jar

a)Kurulum Windows işletim sistemi üzerine yapılacaksa;
Komut satırına giriş yaptıktan sonra,kurulum dosyalarının olduğu dizine geçiş yaparak,kurulum paketinin ismini yazarak kurulumu başlatabilirsiniz.Örneğin 32-bit Windows weblogic paketi için
wls1036_win32.exe-mode = console

b)Kurulum Linux işletim sistemi üzerine yapılacaksa;
1) bin uzantılı kurulum dosyalarının olduğu dizine geçilerek aşağıdaki komutları çalıştırılır(Örneğin weblogic 12.1.1 için Solaris için indiliren paketin ismi wls1211_solaris32.bin);
chmod a+x wls1211_solaris32.bin
./ wls1211_solaris32.bin-mode=console

2)Eğer ki kurulum 32-bit üzerine yapılıyorsa
jar uzantılı kurulum dosyalarının olduğu dizine geçilerek aşağıdaki komutları çalıştırılır(Örneğin 32-bit platform için indirilen paketin ismi wls1036_generic.jar );
Öncelikle path dizini tanımlanır;
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH; export PATH
Paketi çalıştırmak için
java –jar wls1036_generic.jar –mode=consele

3)Eğer ki kurulum 64-bit üzerine yapılıyorsa
jar uzantılı kurulum dosyalarının olduğu dizine geçilerek aşağıdaki komutları çalıştırılır(Örneğin 64-bit platform için indirilen paketin ismi wls1036_generic.jar );
Öncelikle path dizini tanımlanır;
JAVA_HOME=path_to_64-bit JDK; export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH; export PATH
Paketi çalıştırmak için
java –d64 –jar wls1036_generic.jar –mode=console

4)    Eğer ki kurulum Sun 64-bit üzerine yapılıyorsa
Java-Xmx1024m-jar wls1036_generic.jar –mode=console
Programı başlattıktan sonra, yükleme işlemini tamamlamak için şu adımları izleyin:
1.    Devam etmek için ileri butonuna basınız.
2.    Weblogic uygulamasının yükleneceği dizini belirtiniz.
3.    Güvenlik güncelleştirmelerini kaydolmak için geçerli bir Oracle Destek hesabınız için eposta ve parala giriniz.Yoksa devam ediniz.
4.    Kurulum türünü seçiniz.Eğer ki sistemin belirlediği şekilde kurmasını istiyorsanız Typical seçeneğiniz seçiniz,eğer ki siz istediğiniz uygulamaları kuracaksanız Custom seçeneğini seçiniz.
5.    (Bu adım, 4.adım ile bağlantılı olarak devam eder) Eğer yükleme türü Typical ise devam butonu ile devam ediniz.Eğerki Custom seçeği ile devam ettiyseniz,Yüklemek istediğiniz uygulamaları seçiniz.
6.     (Bu adım, Custom yükleme seçeneği durumunda geçerlidir) Yüklemek için seçtiğiniz uygulamaları onaylı bir şekilde gösterir.
7.     (Bu adım, Custom yükleme seçeneği durumunda geçerlidir.) Jdk tiplerini görüntülenir. Eklemek istediğiniz JDK (tiplerini) seçin.
8.    Yazılımı yüklemek istediğiniz dizini belirtin.
9.     (Windows üzerinde ilk defa yükleme yapıyorsanız) Eğer bir Windows hizmeti olarak Uygulama Yöneticisi yüklemek isteyip istemediğinizi belirtmek için kullanılır ve uygulamanın hangi portu kullanmasını istiyorsanız ilgili portu tanımlayabilirsiniz.
10.    (Windows üzerinde ilk defa kurulum yapıyorsanız) Kısayolların başlat menüsünde oluşturup oluşturmayacağı ve pc tanımlı kullanıcıların hepsine kısayol tanımlayıp tanımlamayacağı seçilir.
(Bir Upgrade çalıştırıyorsanız, bu adım geçerli değildir.) Ürünleri ve kurulacak JDKs listesi görüntülenir yanı yükleme tahmini boyutunu gösterir.
Kurulum, sistem için belirtilen bileşenleri kopyalamaya başlar.
Yükleme tamamlandıktan sonra, aşağıdaki ileti görüntülenir:
Tebrikler! Kurulum tamamlandı.

Kullanılmakta olan JDK sürümünü kontrol için;
Komut penceresi açarak,uygulamanın olduğu dizine geçerek;
1)    Windows için;
WLS_HOME\server\bin
setWLSenv.cmd
java -version
2)    Linux için
WLS_HOME/server/bin
/setWLSenv.sh
java -version